Företaget

Söllscher Lantmäterikonsult startades av Ingemar Söllscher 1998. Ingemar har examen som civilinenjör i lantmäteri från KTH i Stockholm 1977. Som grund för satsningen fanns en 20-årig yrkeserfarenhet från olika befattningar såsom utredare, lantmätare och chef i kommunal och statlig lantmäteriverksamhet.

Efter tio år med uppdrag om markförhandlingar åt Trafikverket, Naturvårdsverket och kommuner samt  exploaterings- och fastighetsbildningsfrågor åt fastighets- och byggbolag hade efterfrågan på bolagets tjänster vuxit starkt.

Det har medfört att företaget successivt har utökats med två medarbetare. Lotta Rylander och Partik Carlsson är båda utbildade civilingenjörer i lantmäteri från Lunds Tekniska Högskola 2009 resp 2010. Lotta och Patrik jobbar bland annat med uppdrag gällande fastighetsbildning, markförsäljning, exploateringsavtal genomförandefrågor, markförhandling, nyttjanderätter och arrenden för såväl kommuner, fastighetsbolag som statliga verk.

   
ISO   Ingemar Söllscher
Tekn. lic, lantmätare
     
  Lotta Rylander
Civilingenjör, lantmätare
     
PCA    
Patrik Carlsson
Civilingenjör, lantmätare


Nivåkurvor
HEM  |  FÖRETAGET  |  TJÄNSTER  |  ARBETA HOS OSS  |  KONTAKT